Tanım
Ses tellerinde titreşimini engelleyen faktörler ses bozukluğu yaratır. Bu ses bozukluğu yapısal ve nörolojik faktörlerden kaynaklanmıyorsa fonksiyonel ses bozukluğundan şüphelenmek gerekir.
Fonksiyonel ses bozuklukları yapısal bir bozukluk olmayıp vokal mekanizmaların uygun ve doğru şekilde kullanılmamasından kaynaklanan ses bozukluklarıdır.
Ses suistimali nedeniyle tekrar eden travma kaynaklı olarak ses tellerinde bu yanlış kullanım daha sonradan organik bir probleme de sebep olabilir.
Başka bir şekilde de yapısal bir bozukluğu telafi etmeye yönelik ikinci bir ses bozukluğu şeklinde de ortaya çıkabilir. Örneğin ameliyat sonrası entübasyona bağlı granüloma gelişebilir ve ses kısıklığını telafi etmeye yönelik ikincil olarak kas gerilim disfonisi gelişebilir.

Sebepleri
Ses tellerinin aşırı kullanımı, hatalı kullanımı ve ses hijyenine dikkat edilmemesidir.

Değerlendirme-tanı
Belirgin ses özellikleri ses kısıklığı seste havalılık ve nefesi iterek, bağırarak konuşmaya çalışma, anormal ses tonu kullanımı ve ses tonunda kırılmalar çatallanmalar ve ses tonunu bireyin önceden başarabildiği seviyede inceltememesi veya kalınlaştıramaması, gergin konuşma, seste güçsüzlük, sesin hiç çıkmaması yada bu nedenle fısıltıyla konuşmaya başlama bu yüzden de nefesi itmenin ve havalı konuşmanın artması, telafi edici yapı olarak da yalancı ses tellerinin kullanılmasıyla da çift-seslilik görülebilir. Klinik değerlendirme ve yakınmalarında bu tür belirtiler gösteren hastaların tanısında Kulak Burun Boğaz Değerlendirme, videolaringostroboskopik değerlendirme, fleksible endoskopik değerlendirme, akustik ses analizi, klinik ses değerlendirmesi yapılır, VHI, GRBAS gibi ölçekler uygulanır.

Tedavi
KBB muayenesinde fonksiyonel ses bozukluğu olduğu tespit edilen hastalara dil ve konuşma terapistleri tarafından anormal ses ve nefes kullanım davranışlarını ve çeşitli ses tekniklerini uygulamaya yönelik terapi verilir.

Uzm. DKT Zehra Eksen

CategoryGenel