Profesyonel ses kullanıcıları (Tüm şarkıcılar, öğretmen, imamlar, tiyatrocular, spikerler, avukatlar…) sesiyle geçimini sağlayan kişilerdir. Profesyonel ses kullanıcıları aynı sporcular gibidir. Maksimum ekspirasyon (nefes süresi) ve fonasyona (ses süresi) ve semiton (ses aralığı) değerlerine ulaşmak hedeflenir. Ses kalitesini arttırmak ve korumak için ses hijyeni, diyafram nefes egzersizleri ve ses egzersizleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Şan Terapisi Nedir?

Medikal tedavilere, cerrahi müdahalelere ve ses terapisine ek olarak yapılır.
Sese dayanıklılık sağlamlık kazandırmak için gereken davranışların ses terapisinde kullanılan çalışmalar, şan egzersizleri, diyafram nefes teknikleri kullanılarak pekiştirildiği özel bir eğitim şeklidir.

Şan Terapisi Kimlere Uygulanır?

Şan terapisi sesini kullanarak mesleğini idame ettiren profesyonel ses kullanıcılarına uygulanır. Kişinin şan terapisine gelmeden önce en az 4 seans ses terapisi önerilir.
Şan terapisi 6-12 seans arası sürmektedir.1 seans süresi ise ortalama 40 dakikadır.
Hasta temel bilgilendirme, ses hijyeni, ilkel ses, postur ve nefes destek konularında bilgilendirilir.
Şan terapisinde değerlendirme ve müdahale süreci KBB doktoru, dil ve konuşma terapisti ve şan terapistinden oluşan bir ekip ile gerçekleşir. Hasta tedavi süresince kontrol amaçlı her 4 haftada bir KBB doktoru tarafından muayene edilir.
Burada amaç hastayı bilinçlendirerek kullanıma bağlı oluşan ses bozukluğunu ve yanlış alışkanlıklarını değiştirmek, sesini doğru, etkili bir şekilde kullanmasını öğreterek hastalığın ilerlemesi ve tekrar etmesini önlemektir. Edindiği yeni alışkanlıkların aynı bir sporcu gibi her gün düzenli yapması istenir. Terapi süresince ekspirasyon, fonasyon ve semiton değerlerinin maksimuma ulaşması hedeflenir ve ulaşılan noktada kalmak yada daha da gelişmesi için terapi sonrasında da hastadan çalışmaların devamı, düzeni istenir.

Şan Terapisi ve Ses Terapisi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ses terapisi, meslek yasası gereği dil ve konuşma terapistleri tarafından verilirken, şan terapisi ise şan eğitmenleri tarafından verilebilmektedir.
Ses terapisinde hedef konuşma sesi, şan terapisinde hedef şarkı sesini düzeltmektir.
Ses terapisinden farklı olarak şan terapisinde ses maksimum limitlerde kullanılmaktadır.
Konuşma sesinde ses aralığı 100 Hz- 250 Hz arasındayken, şarkı sesinde ses aralığı 60 Hz- 1.500 Hz arasında değişmektedir.
Ses terapisinde fonasyon süresinin hedefi minimum 15 saniye iken, şan terapisinde fonasyon süresinin hedefi minimum 30 saniyedir.

ŞAN EĞİTMENİ Özlem Öner

CategoryGenel