Tanım

Gırtlak mekanizması ergenlik döneminde hem kızlarda hem de erkeklerde önemli bir değişikliğe girer. Erkek sesi bu değişim sürecinde bir oktav kadar düşerken(kalınlaşırken) kadın sesinin 2 veya üç yarım ton düştüğü(kalınlaştığı) görülür. Bu bireylerde normal fiziksel olgunluk gerçekleşip söz konusu akustik değişimler gerçekleşmediğinde, ses kalınlaşması olmadığında püperfoni durumu olur. Erkeklerde olan durum mutasyonel falsetto olarak adlandırılırken, kadınlarda olan durum jüvenil veya çocuksu ses olarak adlandırılır.

Sebepleri

Araştırmalar mutasyonel falsettonun pek çok nedeni olabileceğini göstermiştir. Yetişkinliğe girmede gerekli olan doğal değişimi reddetme, çocuk sesini sürdürme isteği, yaşıtlarından önce ses kalınlaşması olduğunda utanma ve eski ince sesini sürdürmeye çalışma nedenler arasında düşünülebilir. Ortaya çıkan anormal ince ses aynı zamanda kişinin sesteki perde değişikliklerini sabitleme çabası olarak da düşünülebilir. Normal olan kalın yetişkin sesini kullanmak yerine kişi ergenlik zamanından kalan ince sesi kullanmayı tercih eder. Bu durum, gırtlak kaslarında gerginliğe neden olabilir. Bu şekilde olan bir ses üretiminde ses tellerinin titreşimi oldukça hızlıdır ve titreşim sırasında ses telleri tam olarak kapanmaz. Sonuç olarak, ses üretimi hem ince hem de soluklu ve güçsüzdür. Tüm bunlara ek olarak, kişi dilini anormal derecede yüksek pozisyonda tutabilir. Bu durum da rezonans özelliklerini etkiler.
Erkeklerde olan bu anormal ince ses, telefonda konuşurken kadın olarak algılanmalarına neden olabilir. En önemli noktalardan biri ise ince ses kullanım nedeninin bir uzman tarafından net olarak saptanmasıdır. Çünkü bazı durumlarda ince ses kullanımı endokrin nedenlerden, işitme problemlerinden veya nörolojik problemlerden kaynaklanabilir.

Tanı Nasıl Konur?

Kişinin ses özellikleri ve ses telleri bir KBB uzmanı tarafından değerlendirilerek mutasyonel falsetto veya jüvenil ses tanısı konur.

Tedavisi

Püberfoninin tedavisi ses terapisidir. Kalın ses elde etmek için davranışsal ses terapisi yapılır. Ses terapisi sırasında elde edilen kalın sesin, kişinin günlük yaşamına genellenebilmesi için destek verilir. Mutasyonel falsettoda kalın erişkin sesi bir veya iki seans içinde elde edilir. Kişi ilk başta yeni olan kalın sesine alışamayabilir, ancak zamanla alışkanlık haline gelmeye başlar. Kişinin yeni sesini sosyal yaşamında kullanmaya başlamayasıyla birlikte çevresinden olumlu dönütler alması ve daha güvenli hissetmesi beklenir.

Uzm. DKT Gamze Yeşilli

CategoryGenel