Disfaji (Yutma Güçlüğü); Psikolojik, zihinsel, duysal veya motor sistemlerdeki bir değişimden dolayı besinlerin ağızdan mideye aktarımındaki güçlük sonucunda beslenmede güçlük, aspirasyon (yiyecek ve içeceklerin yemek borusu yerine soluk borusu ve akciğerlere kaçması) veya boğulma riski olarak tanımlanır. Normal yutma, oral, farengeal ve özefageal olmak üzere üç bölümden oluşur. Oral faz, yutmanın başlangıç fazıdır; ağza alınan…

Tanım Konuşma esnasında akciğerlerimizden gelen hava ses tellerimizin arasından geçerek ağzımıza gelir. Ses tellerimiz ses üretmek için titreşirler. Bu titreşim hareketini zorlaştıran herhangi bir şey, ses problemine yol açabilir. Spazmodik disfoni uzun süreli, kronik bir ses bozukluğudur. Spazmodik disfonide ses telleri hareket etmesi gerektiği gibi hareket etmez. Konuşurken spazma girip kasılabilirler ya da gerginleşebilirler. Ses…

Tanım Rezonans bozukluğu “ses üretim yolundaki boşluklardan biri veya birkaçının titreşim yapısının bozulması ile meydana gelen ses kalitesindeki bozukluk” olarak tanımlanır. Konuşma Seslerinin Rezonans Özellikleri Normal konuşma fizyolojisinde ses çıkarılırken hava akımının, buruna kaçısı yumuşak damağın hareketi (velofarengeal fonksiyon) ile engellenir ve hava, ağıza doğru yönlendirilir. Sadece burundan üretilmesi gereken /m/ ve /n/ sesleri üretilirken…

Ses terapisi, ses bozukluğu yaşayan ya da sesini doğru kullanmak isteyen kişinin sesinin kalitesini davranışsal bir takım yöntemler kullanılarak değişmesini sağlayan yöntemlerdir. Ses terapisinde amaç; “Normal sesi” geri kazandırmak, Ses profilini iyileştirilmek, Gırtlak işlevlerini iyileştirilmek, İleride oluşabilecek ses sorunlarını önlemek, Ses üretimi sırasında oluşan rahatsızlıkları gidermek, Vakanın ses potansiyeline ulaşmasını sağlamaktır. Ses sorunu olan tüm…

Tanım Gırtlak mekanizması ergenlik döneminde hem kızlarda hem de erkeklerde önemli bir değişikliğe girer. Erkek sesi bu değişim sürecinde bir oktav kadar düşerken(kalınlaşırken) kadın sesinin 2 veya üç yarım ton düştüğü(kalınlaştığı) görülür. Bu bireylerde normal fiziksel olgunluk gerçekleşip söz konusu akustik değişimler gerçekleşmediğinde, ses kalınlaşması olmadığında püperfoni durumu olur. Erkeklerde olan durum mutasyonel falsetto olarak…

Profesyonel ses kullanıcıları (Tüm şarkıcılar, öğretmen, imamlar, tiyatrocular, spikerler, avukatlar…) sesiyle geçimini sağlayan kişilerdir. Profesyonel ses kullanıcıları aynı sporcular gibidir. Maksimum ekspirasyon (nefes süresi) ve fonasyona (ses süresi) ve semiton (ses aralığı) değerlerine ulaşmak hedeflenir. Ses kalitesini arttırmak ve korumak için ses hijyeni, diyafram nefes egzersizleri ve ses egzersizleri düzenli olarak yapılmalıdır. Şan Terapisi Nedir?…

Tanım Ses hastalıklarını organik ve fonksiyonel olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Organik ses hastalıklarında fiziksel yapıda ve ses teli dokusunda hasar olur ancak fonksiyonel bozukluklarında fiziksel yapı ve ses teli dokusu tamamen normal olmasına karşın ses sistemi, ses telleri civarındaki kaslar, uygun olmayan şekilde kullanılmakta ve ses tellerini yük altında bırakmaktadır. Bu durum da seste…

Tanım ve Sebepleri Gırtlak kanseri tedavileri sadece radyoterapi ile tüm organı koruyarak ancak organın işlevinin belli oranlarda hasar görebilmesi sonucuna varılarak, baş-boyun cerrahisi ile organın her cerrahide farklı seviyelerde kaybı ile sonuçlanacak şekillerde ya da radyoterapi ve baş-boyun cerrahisi yöntemlerinin bir arada kullanılması ile yapılabilir. Gırtlak hem konuşmayı, hem nefes alış-verişi, hem de yutmayı sağlayan…

Tanım Ses tellerinde titreşimini engelleyen faktörler ses bozukluğu yaratır. Bu ses bozukluğu yapısal ve nörolojik faktörlerden kaynaklanmıyorsa fonksiyonel ses bozukluğundan şüphelenmek gerekir. Fonksiyonel ses bozuklukları yapısal bir bozukluk olmayıp vokal mekanizmaların uygun ve doğru şekilde kullanılmamasından kaynaklanan ses bozukluklarıdır. Ses suistimali nedeniyle tekrar eden travma kaynaklı olarak ses tellerinde bu yanlış kullanım daha sonradan organik…

Tanım Akıcılık bozuklukları en sık görülen konuşma bozuklukları arasındadır. Birçok farklı çeşidi vardır ancak ‘kekemelik’ en çok bilinen ve araştırılan türüdür. Kekemeliğe ek olarak, alan yazında diğer akıcılık bozukluğu türlerine de yer verilmiştir. Bunlar; hızlı bozuk konuşma, nörojenik kekemelik ve psikojenik kekemeliktir. Kekemelik Kekemelikte konuşma normalden daha fazla efor/ çaba gerektirir: duraksayıcıdır ve bu nedenle…