Ses teli nodülü genelde sesin yanlış kullanılması sonucu ortaya çıkar. Sıklıkla öğretmen, avukat, çağrı merkezi çalışanı ve ses sanatçılarında görülür.

Ses tellerinde küçük nasır benzeri dokuları oluşur. Bu dokular ses tellerinin travma bölgesinde kalınlaşması sonucu oluşur. Seste kısıklık, çatalaşma ile kendini gösterir. Çoğu zaman boyunda kas ağrısı ve boğazda yorulma hissi de eşlik eder.

Tanısının konmasında ses tellerinin endoskopik olarak değerlendirilmesi esastır. Küçük boyutta ve kısa zamandır olan nodüller ses terapisi ile kolaylıkla iyileşebilir. Ses terapisine cevap vermeyen nodüller mikroskopik ses teli ameliyatıyla düzeltilir.

Sesi doğru kullanmayı öğrenmek ve ses hijyenine dikkat etmek yeniden oluşmasını engellemekte en önemli yoldur.